Algemene Voorwaarden Yoga

Deelname aan de ouder en peuteryoga en kinderyoga lessen van Jorine Broos Coaching betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden yoga.

Aanmelden

Aanmelden voor de lessen vindt plaats door het invullen van het inschrijfformulier dat via de e-mail toegestuurd krijgt. Telefonisch of via e-mail aanmelden kan alleen als u eerder al een inschrijfformulier heeft ingevuld.

Betaling en lesgeld

U bent verzekerd van een plek wanneer Jorine Broos Coaching uw betaling heeft ontvangen. De prijs voor de lessen, zoals vermeld op de website, is inclusief BTW. Het bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL75 RABO 0317 0868 55 t.n.v. Jorine Broos Coaching o.v.v. voor- en achternaam kind. U ontvangt na betaling per email het betalingsbewijs en een welkomstbrief met praktische informatie.

Wanneer u als ouder/verzorger uw betalingsverplichtingen niet nakomt, behoudt Jorine Broos Coaching het recht de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Restitutie van gemiste lessen is niet mogelijk. Een 5-lessenkaart is 6 weken geldig vanaf de eerste les. Een 10-lessenkaart is 11 weken geldig vanaf de eerste les.

Aan het einde van de periode waarvoor de lessenkaart geldt, komen de overgebleven lessen te vervallen.

De 5- en 10-lessenkaarten kunnen niet tijdelijk worden stopgezet en zijn niet overdraagbaar aan derden.

Het lesgeld kan tussentijds door Jorine Broos Coaching worden verhoogd. Dit geldt niet voor een al betaalde 5- en 10-lessenkaart. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Annulering

De lessen gaan van start bij voldoende aanmeldingen. Jorine Broos Coaching zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald lesgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.

Jorine Broos Coaching kan zich genoodzaakt zien de les door een andere docent te laten geven.

Wanneer een les onverhoopt niet door kan gaan krijgt u hiervan, minimaal 24 uur voor aanvang van de les, een bericht per email. De les wordt niet terugbetaald maar zal op een later moment worden ingehaald.

Als uw kind wegens ziekte of een andere activiteit afwezig zal zijn, dan dient u dit tenminste 12 uur voor aanvang van de les telefonisch of per email door te geven.

Uw kind kan 1 keer een les meenemen naar de volgende week. Een 5-lessenkaart is 6 weken geldig vanaf de eerste les. Een 10-lessenkaart is 11 weken geldig vanaf de eerste les. Restitutie van een gemiste les is niet mogelijk.

Ook restitutie van een reeds betaalde lessenkaart is niet mogelijk.

Persoonsgegevens

Jorine Broos Coaching verzamelt persoonsgegevens van deelnemers voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en het bijhouden van het bestand. Jorine Broos Coaching gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Jorine Broos Coaching geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Nationale feestdagen en schoolvakanties

De vakanties sluiten aan bij het basisonderwijs in Amsterdam. Tijdens de vakanties en nationale feestdagen wordt er geen les gegeven, tenzij anders overeengekomen of vermeld op de website.

De 5- en 10-lessenkaart wordt bij feestdagen en schoolvakanties automatisch verlengd.

Gezondheid van het kind/medische informatie

U bent als ouder/verzorger verplicht lichamelijke- en of psychische klachten van uw kind voor aanvang van de les te melden.

Jorine Broos Coaching verzoekt u om medische gegevens van het kind op het inschrijfformulier aan te geven, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de lessen. Mocht het nodig zijn, dan kan er voorafgaand aan de start van de lessen een gesprek ingepland worden om zo met u de bijzonderheden nader te bespreken.

Bij bepaalde medische informatie kan Jorine Broos Coaching overwegen af te zien van deelname aan de lessen door het kind. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.

Ouder en Peuteryoga en Kinderyoga bij Jorine Broos Coaching is geen therapie of geneeswijze.

Brengen en halen

Graag 5 á 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. Zo is er voldoende tijd voor het omkleden en naar het toilet gaan. Eventuele luiers kunnen verschoond worden in de kleedruimte.

Mocht iemand anders dan u zelf uw kind na de les komen ophalen, wilt u dit dan voor aanvang van de les laten weten.

Bereikbaarheid van ouders

Mocht er tijdens de lessen Kinderyoga iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat Jorine Broos Coaching u kan bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier daarom niet alleen uw eigen telefoonnummer maar ook een noodnummer waarop u of een bekende van het kind tijdens de lessen bereikbaar is. Geef wijzigingen in telefoonnummers tijdig door.

Beeld en/of geluidsopname

Jorine Broos Coaching behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de lessen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.

Wanneer uw kind herkenbaar in beeld is zal Jorine Broos Coaching altijd toestemming vragen voor het gebruik van het beeldmateriaal.

Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een les door een deelnemer is alleen mogelijk na toestemming van Jorine Broos Coaching en andere deelnemers.

Aansprakelijkheid

Jorine Broos Coaching kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Jorine Broos Coaching en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.

Jorine Broos Coaching is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q ouder/verzorger.

 

Versie september 2017

Meer informatie

Jorine Broos

Jorine Broos

hooggevoelig hoogbegaafd nieuwsgierig - creatief invoelend - praktisch
Op het gebied van hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid ben ik ervaringsdeskundige.Lees meer...