Werkwijze

Ben je benieuwd naar de werkwijze van Jorine Broos Coaching? In het volgende stappenplan krijgt u per stap uitleg en inzicht.
Ten eerste om duidelijk te krijgen hoe een coachingstraject er uit ziet en ten tweede zodat je weet wat je kunt verwachten op welk moment.

Stap 1 - Gratis kennismakingsgesprek

Om te beginnen hebben we een kennismakingsgesprek. In dit, vaak persoonlijke, gesprek van een half uur hoor ik graag wie jullie zijn. We kijken of een traject past binnen jullie wensen. Daarnaast vertel ik uiteraard over mezelf en mijn werkwijze. We verkennen de hulpvraag en bespreken de mogelijkheden binnen het coachingstraject. Het is het verkennen van de weg die we samen gaan bewandelen.

Stap 2 - Ouderpakket

Tijdens twee sessies bij jullie thuis, met bij voorkeur beide ouders en zonder kinderen, onderzoeken we de hulpvraag. Waar loopt het niet lekker? Wat doet dit met je? Hoe kun je jezelf én je kind helpen in dit proces?
Hieruit vloeien praktische tips voort, zodat jullie direct aan de slag kunnen.
We sluiten af met een evaluatie. We bekijken of jullie zelf verder willen zonder coaching of dat ik met jullie kind een traject begin.

Op deze manier krijg je een laagdrempelige manier om kennis te maken met mijn werkwijze en te bepalen of het past bij jullie gezin.

Stap 3 - Intakegesprek

Zodra we besluiten om een traject met je kind te starten, vindt er een intakegesprek plaats met de nadruk op de hulpvraag voor je kind. Je kind, tiener of jongvolwassene kan hier (deels) bij aanwezig zijn. Ik maak graag kennis.

We bespreken bijvoorbeeld de vragen:
-Waar loopt je kind tegenaan?
-Hoe gaat het thuis en op school?
-Hoe was de baby-, peuter- en kleutertijd?
-Waar gaat het wel goed?
-Hoe zou je het graag willen?
-Hoe vind je kind zelf dat het gaat?
-Waar loopt het tegen aan?

We zoeken samen naar een realistisch doel. Dit is de basis voor het plan van aanpak. Het is een organisch plan. Dit houdt in dat het gaandeweg bijgesteld kan worden als de ontwikkeling hier om vraagt.

Stap 4 - Sessies

In de sessies staat het spelenderwijs ontdekken van nieuwe dingen centraal. Dit is gericht op het wakker maken van het scheppend vermogen en de nieuwsgierigheid. Beide kwaliteiten zijn van nature aanwezig in iedereen. Ze zorgen voor een open en speelse kijk op het leven. En zijn dé sleutel tot de toekomst. Na elke sessie is er een korte overdracht naar ouders. Ik doe dit altijd in overleg met het kind. Het moet uiteraard wel veilig blijven voelen.

Een traject omvat in principe 5 sessies. Er is een evaluatie na deze 5 sessies. We bekijken of coaching hierna nog gewenst is. Gemiddeld duurt een traject 2 á 3 maanden. Flexibiliteit is mogelijk. We kijken samen hoe vaak en met welke tussenpozen we elkaar zien.

Ouders worden tijdens het traject uitgenodigd om actief mee te doen. Het geleerde krijgt zo de kans om in het dagelijks leven opgenomen te worden. Waardoor het kind de steun ervaart die het nodig heeft vanuit zijn omgeving.

Stap 5 - Eindevaluatie en verslag

Aan het eind van het traject sluiten we af met een evaluatie en eventueel een verslag. Je krijgt dan een beeld van de veranderingen van de afgelopen tijd, vanuit mijn perspectief. Dit kan je indien gewenst ook delen met de leerkracht, maar is in principe voor jullie als ouders bedoeld. Er is ruimte om het verslag te bespreken en we ronden het traject af, op een passende wijze voor je kind. Je kind heeft grote stappen genomen. Dat vraagt om een moment van viering en trots zijn.

Interesse of vragen?

Jorine Broos

Jorine Broos

hooggevoelig hoogbegaafd nieuwsgierig - creatief invoelend - praktisch
Op het gebied van hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid ben ik ervaringsdeskundige.Lees meer...

Ik hoor graag meer over de mogelijkheden

Contact opnemen